Jag erbjuder!

 

 

 

Reconnective Healing.

Namnet på denna healingform myntades av Eric Pearl som var den förste som gjorde denna nya frekvens mera allmänt känd. Den betyder återknytning d v s du får hjälp att återknyta till ditt sanna jag. Under en healingbehandling släpper du några av de blockeringar som hindrar dig att uppleva din storhet. Vi har som människor gått in i en illusionsvärld som ger oss smärta och sjukdom. Den verkar för oss verklig. Men vi kan gå ifrån detta misstag och därmed uppleva den sanna kärleksvärlden och reconnective healing är ett steg i denna riktning.

Reconnective Healing kan också ges på avstånd.

 

Konsultationer (Life Coaching)

Genom Astrologi och Destiny Cards som är ett esoteriskt system som sägs härstamma från Atlantis kan man se sin valda livsväg i energitermer. Vi utgår från din nuvarande situation och tittar på dina mönster, d v s de omständigheter som du lever i och försöker förstå vad du vill lära dig under den närmsta tiden. Du är själv skaparen av ditt liv och har alltså skapat allt du har omkring dig. Ibland kan detta vara svårt att förstå och då kan ett samtal vara nyttigt. Istället för att vara ett offer för krafter utanför dig kan du själv ta styråran i ditt liv och ”läsa av ” det ditt Högre Jag vill förmedla till dig!

Detta kommer att förvandla ditt liv från kamp till frid. Kanske inte med en gång men allteftersom blir detta din nya verklighet.

Du kan välja en engångskonsultation eller en rad coachingsamtal per telefon.

 

Föredrag, inspirationskvällar

Jag kommer gärna till ditt företag, förening eller mindre sällskap och talar om hälsa, relationer, arbetsförhållanden och hur du kan förbättra din livskvalitet med en större medvetenhet om vad som verkligen styr ditt liv.

 

Young Living Essential Oils

Jag arbetar med dessa terapeutiska oljor som ett stöd till den fysiska kroppen men också för att bli kvitt oönskade känslomässiga mönster och befrämja utveckling. Dessa oljor som har tagits fram med en mycket varsam extraheringsmetod vilket gör att molekylerna är hela och fortfarande har sin elektromagnetiska frekvens kvar. Denna frekvens höjer människans vibration och ger därför möjlighet till läkedom. Det är när kroppens frekvens sänks som vi blir sjuka. Detta sker vid negativa tankemönster, felaktig eller undermålig föda, stress och oro.

Oljorna säljs via nätet och i nätverk. Om du är intresserad av en fantastisk hälsohjälp så samla några vänner så kommer jag och ni får prova på dem.

             

Aktivering av nio dimensioner
Detta är en healingform då du genom en 60 min lång meditation till specialskriven musik jordar dig och kommer i kontakt med de nio dimensioner som  är tillgängliga för mänskligheten just nu. Det är ett sätt att säga Ja till dig själv som multidimensionell varelse. Metoden utvecklades av Barbara Hand Clow och finns beskriven i hennes bok De nio dimensionernas alkemi. Du deltar i en gruppmeditation där var och en får sin egen upplevelse. Du får energi att starkare gå din egen väg. Jag gör dessa aktiveringar i samband med föredrag eller inspirationskvällar.
 
Retreat
Edenberga Hälsogård har en speciell energi som gör att människor kommer till ett inre lugn när de vistas här. Vid vissa tillfällen erbjuder jag retreat eller som jag också kallar det Gudinnehelg. Jag har efter flera liv i buddhistisk tradition en nära kontakt med den kvinnliga Gudomen KUAN YIN. Det är medkänslans gudinna och jag försöker personifiera denna energi så gott jag kan på Jorden. Jag vill hjälpa människor att lätta på självkritiken och jantelagens alla pliktuppfyllelser, att säga ja till att må bra och inte pressa sig att vara till för alla andra på bekostnad av de egna behoven.
Att få vara för sig själv ett par dagar kan ibland räcka för att återfinna balansen i livet.
Du kan komma ensam eller i grupp. Hör av dig så diskuterar vi villkoren.
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tankar  

och

nyheter

 

 

Tänkvärt »
Detta är min blogg där jag skriver ner lite tankar som jag vill dela med er.

 

 

Kalender »
Händer på Edenberga Hälsogård!

 

 

Reconnective Healing...

Edenberga Hälsogård